W pierwszym tygodniu ferii zajęcia odbywały się w Bibliotekach w Grucie, Okoninie i Boguszewie. Zajęcia oficjalnie były dwu i trzygodzinne, ale faktycznie dzieci były z nami znacznie dłużej.

W Grucie i Okoninie na zajęciach frekwencja wynosiła średnio 10 dzieci dziennie. Zajęcia były różnorodne: od plastycznych, przez sportowe, kreatywne, gry wielkoformatowe i planszowe. Były nawet eksperymenty chemiczne!

W Filii w Boguszewie zajęcia tradycyjnie przygotowane były we współpracy ze szkołą podstawową – dzieci było niespełna dziesięcioro na zajęciach plastycznych i czytelniczych. W programie szkolnym zaplanowane były także wyjazdy dla uczestników zajęć.
W drugim tygodniu ferii zajęcia zaplanowane były w Filii w Nicwałdzie, ale ponieważ żadne dziecko nie przyszło na zajęcia, zatem nie ma i relacji z zajęć.
Pełne fotorelacje z zajęć znajdują się na profilu FB naszej Biblioteki- zapraszamy do obejrzenia!
Dziękujemy wszystkim dzieciom i młodzieży za udział i świetną zabawę!!
Do zobaczenia następnym razem!!

Informujemy, iż od dnia 01.02.2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie rozpoczęła działalność Wypożyczalnia Gier Planszowych. Do dyspozycji Czytelników pozostaje ponad 110 gier- przynajmniej na początek.
Poniżej podajemy Regulamin Wypożyczalni Gier Planszowych, z którym każdy wypożyczający gry musi się zapoznać.
Regulamin będzie także dostępny w Bibliotece.
Nasza Biblioteka planuje także stworzyć Klub Gier Planszowych, który będzie się spotykał raz w miesiącu w godzinach dostosowanych do możliwości Klubowiczów. Klub nie będzie miał ograniczeń wiekowych, ani limitu miejsc. Mile widziane całe rodziny!

Regulamin wypożyczania gier planszowych Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wiktora Kulerskiego w Grucie

 

 • 1. ZASADY OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania gier planszowych,
  zwanych dalej „Grami”, ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie, zwanej dalej „Biblioteką”, przez osoby zapisane do Biblioteki, zwane dalej „Czytelnikami”.
 2. Szczegółowe zasady zapisu do Biblioteki określa Regulamin Wypożyczalni
  Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie.
 • 2. WYPOŻYCZANIE
 1. Wypożyczanie Gier jest usługą nieodpłatną.
 2. Wypożyczeń mogą dokonywać jedynie Czytelnicy zapisani do Biblioteki,
  po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
 3. Samodzielnie Gry mogą wypożyczać osoby, które ukończyły 13 lat.
 4. Czytelnik wypożyczający Grę ma obowiązek jej sprawdzenia i potwierdzenia kompletności oraz potwierdzenia, że otrzymał Grę pozbawioną wad, tzn. zgodną ze opisem na opakowaniu lub w instrukcji oraz w dobrym stanie.
 5. Gry można wypożyczać na okres jednego tygodnia.
 6. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie dwie Gry.
 7. Gry można prolongować (przedłużyć) 2 razy.
 8. Nie można prolongować Gier zarezerwowanych.
 9. Bibliotekarz ma prawo bez podania przyczyny odmówić wypożyczenia Gry Czytelnikowi.
 • 3. PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW
 1. Wypożyczenie i zwrot Gry odbywa się w siedzibie Biblioteki.
 2. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonej Gry.
 3. Zwrot wypożyczonej Gry winien nastąpić do rąk pracownika Biblioteki.
  Pozostawienie Gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki
  nie jest uznawane za zwrot. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody
  spowodowane nieprawidłowo wykonanym zwrotem.
 4. W przypadku niezwrócenia Gry w terminie Biblioteka będzie do skutku monitować do Czytelnika. Z kolei Czytelnik nie będzie mógł dokonywać żadnych wypożyczeń w Bibliotece do momentu pozytywnego zakończenia wypożyczenia Gry.
 • 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE ZBIORU GIER PLANSZOWYCH
 1. Biblioteka oddaje do dyspozycji Czytelnika kompletne Gry.
  Gry będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Biblioteki.
 2. Czytelnik zobowiązuje się do dbałości o wypożyczoną Grę, tzn. wypożyczone Gry
  należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.
 3. Każda Gra zawiera specyfikację zawierającą jej pełne wyposażenie.
  Czytelnik winien sprawdzić stan Gry przed jej wypożyczeniem według załączonego wykazu.
  Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia winny być zgłoszone przed wypożyczeniem.
  Niezgłoszenie braków i uszkodzeń Gry traktowane jest jako wypożyczenie Gry kompletnej.
 4. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane
  nieprawidłowym użytkowaniem Gry, a także za jej zagubienie, bądź zdekompletowanie.
 5. Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną Grę jest zobowiązany
  sprawdzić stan techniczny i kompletność Gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie.
 6. W przypadku uszkodzenia, zagubienia, bądź zdekompletowania Gry, Czytelnik zobowiązany jest po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki, do odkupienia identycznej pozycji, bądź jej naprawienia, pod warunkiem, że nie zmieni to stanu faktycznego sprzed awarii.
  8. Nieuregulowanie kwestii wynikających z tytułu przetrzymania, zagubienia lub uszkodzenia Gry powoduje pozbawienie Czytelnika możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki do czasu jej pozytywnego zakończenia.
 • 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

 

Serdecznie zapraszamy na zajęcia w czasie ferii do naszych Bibliotek:

– pierwszy tydzień ferii 27-31 stycznia w Grucie (11.00-13.00), Okoninie (11.00-13.00), Boguszewie (9.00-11.00)
– drugi tydzień ferii 3-7 lutego w Nicwałdzie (9.00-12.00).
Poniżej plakat zapraszający na zajęcia do Biblioteki Gminnej w Grucie 🙂

plakat ferie 2020

W grudniu Biblioteki w Gminie Gruta pracują w następujący sposób:
1. Filia w Nicwałdzie – nieczynna od 4 do 31 grudnia.
2. Filia w Okoninie – nieczynna 23, 24, 27, 31 grudnia.
3. Filia w Boguszewie – nieczynna 24, 27, 31 grudnia.
4. Biblioteka w Grucie – w Wigilię czynna do godz. 12.00, nieczynna 27 grudnia, w Sylwestra do godz. 14.00.

Przepraszamy za utrudnienia i serdecznie zapraszamy w pozostałych dniach i godzinach!

W grudniowe środowe przedpołudnie odbył się 10. Gminny Konkurs Recytatorski „Boże Narodzenie w poezji” pod patronatem Wójta Gminy Gruta Waldemara Kurkowskiego. Tegoroczny konkurs otworzyła Pani Sabina Kamińska – zastępca Wójta Gminy Gruta, życząc uczestnikom powodzenia. Organizatorami byli Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego oraz Szkoła Podstawowa im. płk. F. Laskowskiego w Grucie. Na konkurs zjechali laureaci poszczególnych kategorii w swoich szkołach – w sumie  26 uczniów. Komisja w składzie: Bożena Zadykowicz, Katarzyna Rafalska i Anna Fabrykiewicz mieli nie lada orzech do zgryzienia oceniając wspaniałe deklamacje. Ostatecznie ranking naszych młodych mówców prezentuje się następująco:

Kategoria I – kl. 0 – 1
I miejsce: Alicja Kruczek SP Gruta
II –Maja Kozłowska SP Nicwałd
III- Monika Barańska SP Boguszewo
wyróżnienia: Zofia Paczkowska – Przedszkole Mełno.

Kategoria II – kl. II-III
I miejsce: Amelia Ługiewicz SP Boguszewo
II- Zofia Kwiatkowska SP Gruta
III – Paweł Wegner SP Słup
wyróżnienie: Blanka Osińska SP Nicwałd

Kategoria III – kl. IV-VI
I miejsce: Amelia Anflik SP Nicwałd
II- Zuzanna Kmiecik SP Gruta
III- Kinga Saucha SP Nicwałd
wyróżnienie: Patrycja Jaranowska SP Słup

Kategoria IV – kl. VII-VIII
I miejsce: Oliwia Jaranowska SP Słup
II- Dominika Zalewska SP Nicwałd
III- Klaudia Paprocka SP Boguszewo
wyróżnienie: Karolina Szkoła SP Plemięta

Wszyscy recytujący  otrzymali dyplomy za udział w konkursie i pamiątkowe aniołki, a najlepsi świąteczne nagrody ufundowane przez Bibliotekę Gminną, a wykonane przez Warsztaty terapii zajęciowej w Grucie. Bibliotekarka z Biblioteki Szkolnej SP Gruta – Katarzyna Rafalska zadbała o napoje i słodki poczęstunek. Organizatorzy dziękują dzieciom za liczny udział w tegorocznym konkursie, wspaniałe deklamacje i zapraszamy za rok na kolejną edycję.

« 1 z 2 »