Nasza Biblioteka na podstawie złożonego wniosku do Biblioteki Narodowej otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu i pozyskaniu kwoty 7 492,00 na zakup nowych książek.
Dla porównania: w poprzednich latach na nasz wniosek otrzymaliśmy następujące dotacje:
2017- 5 029,00
2018- 5 486,00
2019- 6 385,00
2020- 6 422,00
2021 – obecnie – 7 492,00 🙂
Informacja oficjalna:
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Planowany budżet Programu na lata 2021-2025 wynosi blisko 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł z budżetu państwa.
Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.
Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych
W nowej perspektywie programu zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych pozostał kwestią kluczową. Dodatkowo, w ramach Priorytetu 1, możliwy jest zakup usług zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków. Ponadto elementem składowym działań ujętych w Priorytecie 1 jest rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek publicznych:
Operator Priorytetu – Biblioteka Narodowa
Wszystkie informacje na temat Priorytetu dostępne są na stronie Biblioteki Narodowej: www.bn.org.plLOGO 2021
Serdecznie zapraszam do zapisów na zajęcia proekologiczne, które zrealizujemy w Bibliotece w Grucie w październiku:
1. Dzieci na zajęcia z bajkoterapii ekologicznej 14.10.2021. godz. 16.00 w Bibliotece w Grucie oraz 21.10.2021 godz. 10.00 w Filii Bibliotecznej w Boguszewie. Zapiszemy łącznie 36 dzieci.
2. Młodzież na warsztat „Ogrody w szkle” 20.10.2021, godz. 16.30 w Bibliotece w Grucie. Zapiszemy 15 osób.
3. Dorosłych i Seniorów na warsztat tworzenia budek lęgowych 15.10.2021, godz. 16.00 w Bibliotece w Grucie. Zapiszemy 20 osób.
Wykonane przez siebie prace zabieracie do domu! Warsztaty są bezpłatne!!
Oprócz tego w ramach projektu zainstalujemy w otoczeniu Biblioteki ogromny hotel dla owadów i mini ogród z roślinami zimozielonymi.
Cały projekt zakończymy piknikiem ekologicznym na plaży w Grucie w sobotę 23.10.2021 o godzinie 14.00.
SERDECZNIE ZAPRASZAM DO ZAPISÓW!!
Projekt realizowany w ramach grantu pozyskanego przez pracownika Banku Pekao S.A.- Joannę Paczkowską, na rzecz działań w Bibliotece w Grucie!plakat ekologiczny
Tym razem grant z Fundacji Pekao na organizację zajęć proekologicznych dla wszystkich grup wiekowych w kwocie 4 500,00.
Fundacja Pekao oferuje swoim pracownikom możliwość składania wniosków i dzięki temu, że nasza czytelniczka Joanna Paczkowska jest właśnie pracownikiem Banku Pekao, to po raz drugi złożyła ona w imieniu Biblioteki wniosek na zajęcia ekologiczne i pomysł znów zyskał akceptację. Zrealizujemy go w październiku. Przewidujemy warsztaty ekologiczne dla dorosłych i młodzieży, zajęcia z bajkoterapii proekologicznej dla dzieci i wspólne ognisko dla wszystkich.
Szczegóły i zapisy na poszczególne zajęcia już niebawem. Obserwujcie nasz profil na facebooku 🙂
unnamed

Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupimy: trzy laptopy, trzy komputery, 5 UPSów, 5 czytników książek elektronicznych, trzy czytniki kodów elektronicznych, pięć zestawów słuchawek. Koszt ogółem zadania wyniesie 16 150,00 zł, z tego 13 650,00 zł dofinansowania z Instytutu Książki.
Zadanie zostanie zrealizowane w październiku 2021. Poinformujemy i pokażemy, co zakupiliśmy!

IK_logo 2017                    mkdnis logo_finał

Wiktor_Kulerski_Wiktor Kulerski, syn gruckiej ziemi, wybitny działacz niepodległościowy, wydawca „Gazety Grudziądzkiej” i polityk, nazywany przez sobie ówczesnych „Hetmanem Ludu”, od 2006 roku Patron Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie, został uhonorowany uchwałą okolicznościową przez Senat Rzeczypospolitej!!

Podczas 29. posiedzenia Senatu z dnia 10.09.2021r. (druk nr 463 i 463S), na wniosek Senatorów Ryszarda Bobera i Kazimierza Kleiny, Wiktor Kulerski został uhonorowany uchwałą okolicznościową podkreślającą i uznającą Jego zasługi dla Polski, zarówno w czasie zaborów, jak i podczas tworzenia odradzającego się niepodległego państwa polskiego.

Izba, w obecności Piotra Kulerskiego, prawnuka Wiktora Kulerskiego, i prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego, podjęła uchwałę ku czci wybitnego działacza niepodległościowego, wydawcy i polityka Wiktora Kulerskiego. Senatorowie podkreślili w niej, że związany z Grudziądzem i Pomorzem Wiktor Kulerski odcisnął swoje piętno w historii, jako bezkompromisowy orędownik idei odzyskania niepodległości przez Polskę i odbudowy silnej państwowości. „Powszechny szacunek, którym darzyli go czytelnicy jego wydawnictw, szczególnie Gazety Grudziądzkiej, i charakteryzująca go energia twórcza spowodowały, że na stałe wpisał się do panteonu osób wybitnie zasłużonych dla Pomorza i całego kraju” – czytamy w uchwale. Senatorowie przypomnieli, że Wiktor Kulerski prowadził propolską działalność na terenie zaboru pruskiego, a popularność, jaką zyskał wśród polskiego społeczeństwa ziem zaboru pruskiego, przyniosła mu przydomek „hetman ludu”, gdyż bronił praw Polaków przed germanizacyjnymi działaniami zaborcy. Jako poseł do Parlamentu Rzeczy Niemieckiej był orędownikiem sprawy polskiej. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę nadal poświęcał się działalności wydawniczej i politycznej, współtworzył regionalne struktury ruchu ludowego, zasiadał w Senacie RP w latach 1928–35. „Był obrońcą zasad demokratycznych, przestrzegał przed zagrożeniem niemieckim i rewolucją bolszewicką. Przyszłość Polski widział w umocnieniu jej potencjału gospodarczego, trzymaniu się zasad pluralizmu politycznego, w tym przede wszystkim wolności słowa oraz tradycji chrześcijańskich” – czytamy w uchwale. „Uwielbiany przez wyborców, znienawidzony przez przeciwników politycznych, do samego końca był wierny ideałom demokracji i emancypacji” – napisali senatorowie. Dom w Grucie, w którym urodził się W. Kulerski

                                                                          Dom w Grucie, w którym urodził się Wiktor Kulerski

Screenshot_1

Screenshot_2

Screenshot_3

Jak już od ponad 10 lat, tak i teraz, nasza Biblioteka bierze udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa, organizowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i naszego regionalnego koordynatora Kujawsko – Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.
W tym roku zaprosimy Was na wirtualne spacery po miejscach w naszej Gminie związanych z przemysłem spożywczym, czyli: piekarnie, masarnie, mleczarnie, cukrownia i młyn. A wszystko to pod katem tegorocznego hasła DZIEDZICTWO SMAKÓW ♥
Filmiki będą dostępne od 18 września – obecnie jesteśmy w trakcie ich tworzenia 🙂
Europejskie Dni Dziedzictwa to cykliczny projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny o wyjątkowej skali i zasięgu: co roku we wrześniu mieszkańcy Starego Kontynentu mogą bezpłatnie zwiedzić najciekawsze zabytki w swojej okolicy oraz skorzystać z szerokiego wachlarza wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Podczas EDD nawet niedostępne na co dzień zabytki wpuszczają w swoje mury gości, a uczestnicy licznych spotkań, prelekcji i warsztatów poznają historię i kulturę zarówno narodową, jak i tę regionalną oraz lokalną.
Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce to przede wszystkim program edukacyjny, wystawy, wycieczki, prelekcje, gry i konkursy przybliżające lokalnym społecznościom historię i kulturę ich regionu.

EDD plakat

 

Kopia projektu Pirate Birthday Party Invitation - Wykonano za pomoc PosterMyWall (13)

 

Screenshot_1Screenshot_2

Gra będzie realizowana w ramach projektu Sieci Bibliotek Powiatowych „Windows wyobraźni” pt. TROPEM LEMA – ZABAWY LITERATURĄ”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa i Sportu, pochodzących z funduszu Promocji Kultury.

241329669_1427561877623321_1974667978775526170_n Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania była w dwójnasób uroczysta w naszej Gminie – po pierwsze było to jubileuszowe 10. Narodowe Czytanie – zarówno w kraju, jak i u nas (od samego początku nasza Biblioteka bierze udział w tej akcji!! 🙂 ), a po drugie, wielką atrakcją dzisiejszego czytania byli Lektorzy – przedstawiciele służb mundurowych, którzy REWELACYJNIE odegrali swoje role!! To był prawdziwy majstersztyk!!! ♥♥
A oto nasi Lektorzy:
-Beata Osmańska – przedstawiciel Straży Pożarnej – członek zarządu OSP i kronikarz – ROLA HESI,
– Sylwia Dziubińska – Przykaza – przedstawiciel Wojska Polskiego – kapral – ROLA HANKI,
– Aleksandra Urbaniak – Rolniczak – przedstawiciel Nadleśnictwa – specjalista w służbie leśnej – ROLA DULSKIEJ,
– Monika Rosada – przedstawiciel Policji – sierżant – ROLA MELI,
– Dawid Chojnicki – przedstawiciel Policji – sierżant – ROLA ZBYSZKA.241237935_1427562040956638_3817284286445224733_n 241201568_1427561800956662_1858375239910384872_n
Narodowe Czytanie odbyło się pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser – Dudy oraz pod Patronatem Wójta Gminy Gruta Waldemara Kurkowskiego, który dokonał uroczystego otwarcia dzisiejszej uroczystości.
Przygotowujemy filmik z nagraniem tego nadzwyczaj ciekawego czytania – prosimy o chwilę cierpliwości – zamieścimy go najpóźniej w poniedziałek 🙂

 

Serdecznie zapraszamy we wrześniu na kolejną wystawę w naszej Bibliotece – PATRONI LITERACCY 2021 ROKU!!
Wystawa została wypożyczona z Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na okres 01-30 września br.
Wystawa jest bardzo ciekawa, solidnie i sumiennie przygotowana 🙂 i zdecydowanie warta uwagi 🙂 🙂
serdecznie zapraszamy do odwiedzin w godzinach pracy naszej Biblioteki 🙂
Plakat wystawa Patroni roku 2021