Biblioteka w Grucie w dniu 24.04.2017r.  /poniedziałek/ będzie czynna do godziny 13:00.

Biblioteka w Okoninie w dniu 25.04.2017r., /wtorek/ będzie nieczynna.

 W tych dniach bierzemy udział w szkoleniach.

Za utrudnienia przepraszamy.

Kierownik GBP im. Wiktora Kulerskiego w Grucie

/-/ Celestyna Cichocka

 

Wypis z zamieszczonego na stronie regulaminu:

Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: Hanna Mrozińska – nauczyciel SP w Plemiętach lub Celestyna Cichocka Tel. 56 46 83 848, e-mail: bibblioteka@gruta.pl

Termin i miejsce nadsyłania prac

Pracę z dopiskiem  KONKURS PLASTYCZNY „Nasze baśnie i legendy”

  należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 22 maja 2017 roku na poniższy adres:

Urząd Gminy Gruta, Gruta 244, 86 – 330 Mełno

 lub osobiście złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Gruta.

 Prace można składać do 22 maja 2017r., również GBP w Grucie oraz w filiach bibliotecznych w Boguszewie, Nicwałdzie i Okoninie lub w Szkołach Podstawowych u wyznaczonych przez dyrektorów nauczycieli.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  – „Ogrody w literaturze”

I. Organizator

Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie we współpracy z Zespołem Szkół w Grucie – Biblioteką Szkolną.

Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Gruta – Halina Kowalkowska.

II. Cele konkursu

Upowszechnianie wiedzy na temat ogrodów opisanych w różnych dziełach literackich dla najmłodszych i najstarszych czytelników. Kształtowanie wyobraźni uczestników konkursu poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat. Utrwalenie wiedzy o dziełach literackich zawierających opisy przyrody.

III. Warunki uczestnictwa

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na temat „Ogrody w literaturze”.
Udział w konkursie ma charakter otwarty i skierowany jest do uczestników zgodnie z opisanymi poniżej kategoriami wiekowymi.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
Jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną (bez ramek) w formacie A4.
Format prac plastycznych – tylko A4 /prace złożone w innych formatach nie będą oceniane/.
Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania podopiecznego lub nauczyciel przygotowujący podopiecznego do konkursu.
Jury będzie oceniać prace w kategoriach:
1)      – przedszkolaki – klasa 0

2)      – klasy I – III

3)      – klasy IV – VI

4)      – uczniowie z gimnazjum

5)      – uczniowie szkół średnich

6)      – dorośli

7)      Prace wykonane w innych technikach wymienionych w opisie III a) 2)

w kategorii 7 oceniane będą prace wykonane przez uczestników konkursu z różnych grup wiekowych, wykonane w technikach opisanych w punkcie III a) 2)

III. a)  techniki plastyczne:

1)       farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa;.

2)      w formacie A4: malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.

IV. Kontakt

Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: Celestyna Cichocka

Tel. 56 46 83 848, e-mail: bibblioteka@gruta.pl

V. Termin i miejsce nadsyłania prac

Pracę z dopiskiem  KONKURS PLASTYCZNY „Ogrody w literaturze”

należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 9 maja 2017 roku

na poniższy adres

Urząd Gminy Gruta, Gruta 244, 86 – 330 Mełno

lub osobiście złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Gruta.

Prace można składać do 9 maja 2017r., również w GBP w Grucie oraz w filiach bibliotecznych w Boguszewie, Nicwałdzie i Okoninie lub w Szkołach Podstawowych u wyznaczonych przez dyrektorów nauczycieli.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu

Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne danej kategorii wiekowej. Spośród nich wybrane zostaną  trzy najlepsze prace w każdej wymienionej w punkcie III.

VII. Ogłoszenie wyników konkursu

O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani do 15 maja 2017 roku. Rozdanie nagród będzie miało miejsce 17 maja 2017 roku podczas uroczystego wykładu w Zespole Szkół w Grucie. Prelegent – pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy.

VIII. Publikacja prac

Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie, którą będzie można obejrzeć w dniu 17 maja 2017r., w Zespole Szkół w Grucie. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.

IX. Uwagi dodatkowe

•         Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

•         Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

•         Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione osobiście o miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród.

•         Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

•         Organizator zastrzega zmianę treści regulaminu.

 

Kartę zgłoszenia można pobrać w każdej bibliotece na terenie Gminy Gruta lub możemy przesłać druk na wskazany przez osobę zainteresowaną adres mejlowy.

Załączniki

6 maja zapraszamy do udziału w rajdzie organizowanym w ramach ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”.

Startujemy o godz. 10:00 sprzed Biblioteki Miejskiej przy ul. Legionów 28.

Tym razem naszym punktem docelowym będzie plaża nad Jeziorem Dużym w Grucie, gdzie odbędzie się piknik, pieczenie kiełbasek, konkursy i akcja bookcrossing. Trasa 28-kilometrowego rajdu będzie wiodła m. in. przez Wielkie i Małe Lniska, Nicwałd, Annowo.

Na zgłoszenia chętnych do udziału w rajdzie czekamy do 5 maja 2017 r.
– w Czytelni Czasopism Biblioteki Miejskiej przy ul. Legionów 28
– telefonicznie pod numerem 56 46 202 01 w. 25
– na adres e-mail: bibl.czasop@grudziadz.pl (prosimy o podanie imienia i nazwiska)
– w bibliotekach   /Boguszewo, Gruta, Nicwałd, Okonin/  GBP im. Wiktora Kulerskiego w Grucie.

Uwaga! Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie tylko pod opieką rodziców lub wyznaczonych opiekunów.

WSTĘP WOLNY!

Regulamin i trasa rajdu

W naszym regionie znajdują się dwie biblioteki imienia Wiktora Kulerskiego.

20 maja 1996 roku Biblioteka Miejska obchodziła jubileusz 50-lecia swojej działalności. Z tej okazji nadano jej imię wielkiego grudziądzkiego wydawcy i drukarza Wiktora Kulerskiego.

15 września 2006 roku imię Wiktora Kulerskiego nadano Gminnej Bibliotece Publicznej w Grucie.

Wiktor Kulerski urodził się 20 marca 1865r. Z okazji urodzin patrona biblioteki wspólnie z Wójt Gminy z Dyrektorami szkół podstawowych organizujemy z tej okazji wyjazdy do Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu.

Uczniowie ze szkół podstawowych z Nicwałdu, Boguszewa i Gruty zwiedzili już bibliotekę w Grudziądzu. W kwietniu do biblioteki wybierają się jeszcze uczniowie ze szkoły w Plemiętach.

Panie z  Działu dla Dzieci i Młodzieży oprowadziły młodych czytelników po całym obiekcie od archiwum w piwnicy po magazyn książek. Uczestnicy wycieczki poznali historię powstania budynku.

Każda grupa zwiedzająca obiekt biblioteki uczestniczyła w wybranej przez opiekunów tematycznej lekcji bibliotecznej.

Uczniowie z Gruty uczestniczyli w zajęciach poświęconych „Dniu Czekolady”.

Tekst: C. Cichocka

Fotografie: Jadwiga Biedzińska i Natalia Cebulska

Noc Wielkanocna …

Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną,

kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa

pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci,

zapala w sercach wierzących nadzieję i radość.

                                                                                                         Jan Paweł II

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań

w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”. 

 

Życzą Państwu pracownicy

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie

Celestyna Cichocka,

Anna Fabrykiewicz,

Izabela Ostrowska,

Mariola Miąsko.

 

 

GBP im. Wiktora Kulerskiego otrzymała w darze od Starosty Grudziądzkiego poniżej zaprezentowane przewodniki po naszym powiecie:

W dniu 12.04.2017r., /środa/
Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie, będzie nieczynna.

W piątek bibliotekarki GBP im. Wiktora Kulerskiego w Grucie – 14.04.2017r., pracują do godziny 13:00.

Przepraszam za utrudnienia.

/-/ Celestyna Cichocka

Współczesny bibliotekarz słucha czytelników i buduje swój warsztat pracy zgodny z ich potrzebami. Pracownicy GBP im. Wiktora Kulerskiego w Grucie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

Od października 2016r., GBP współpracuje z Przedszkolem Samorządowym oraz ze Szkołami Podstawowymi i Warsztatami Terapii Zajęciowej i z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej.

Bibliotekarka Anna Fabrykiewicz prowadzi zajęcia z elementami bajkoterapii we wszystkich oddziałach zerówkowych, przedszkolnych oraz w klasach I-III w SP w Plemiętach. Miesięcznie w zajęciach bibliotecznych prowadzonych poza budynkiem biblioteki uczestniczy 200 osób. Spotkania trwają około godziny i zawsze poświęcone są określonemu tematowi – problemowi.

Zajęcia podzielone są na etapy. Spotkanie rozpoczyna się od zaprezentowania tematu przewodniego przez prezentację opowiadania lub bajki. Terapeuta następnie prowadzi adekwatne dla danej grupy działania terapeutyczne, relaksacyjne i twórcze.

Metoda ta, w realizacji swoich celów, posługuje się bajkami i opowiadaniami psychoedukacyjnymi, odpowiednio dobraną muzyką, filmem i obrazami. Biblioterapia do swoich działań dobiera pozycje o walorach terapeutycznych, relaksujących lub aktywizujących, przyjmuje podział na materiały uspokajające, pobudzające i refleksyjne.

Uczestnik biblioterapii identyfikuje się z bohaterem, wydarzeniami i ideami przedstawionymi w tekście, a odnosząc swoją własną sytuację do przedstawionej w literaturze, angażuje się emocjonalnie w fabułę. Sprzyja to uwalnianiu bądź rozwijaniu emocji, a towarzysząca zajęciom dyskusja, pozwala na wyrażanie przez niego uczuć i myśli.

Nowością w ostatnim czasie jest wykorzystanie teatrzyku obrazkowego kamishibai – jest to technika japońska polegająca na przedostawaniu historyjki  psychoedukacyjnej za pomocą obrazków. Dodatkowo towarzyszą jej pacynki Tosia i Franiu. Pierwszy raz spotkanie z teatrzykiem miało miejsce w Żłobku w Nicwałdzie, gdzie maluszki z zainteresowaniem obejrzały mini spektakl, a potem o nim rozmawiały. Forma ta także sprawdziła się w przedszkolach i zerówkach, a także w WTZ. Kamishibai jest odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych.

Na stronie internetowej: biblioteka.gruta.pl  opublikowany jest teksty p. Anny Fabrykiewicz opublikowane w Biuletynie Informacyjnym Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego „Biblioterapeuta” nr 4 (77) rok 2016

Tekst AF/CC

Foto AF/pracownicy jednostek oświaty