W dniu 23 maja o godzinie 9.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Grucie odbył się finał konkursu „Ogrody w literaturze”.
Konkurs zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie we współpracy ze Szkołą Podstawową w Grucie, przy patronacie honorowym Wójta Gminy Gruta.
W konkursie wzięło udział 58 osób. Oto lista zwycięzców:

KATEGORIA I – przedszkole

I miejsce – Agata Ciernicka SP Gruta
II miejsce – Zuzanna Czmoch Przedszkole Mełno
III miejsce – Paulina Boniecka – SP Nicwałd

KATEGORIA II – klasy I-IV

I miejsce – Julia Nasieniewska SP Gruta
II miejsce – Amelia Neumann SP Nicwałd
III miejsce – Lena Smoczyńska  SP Gruta

KATEGORIA III – klasy V-VIII

I miejsce – Maja Buczkowska  SP Boguszewo
II miejsce – Wiktor Dubilis SP Gruta
III miejsce – Julia Steciuk SP Boguszewo

KATEGORIA IV- dorośli

I miejsce – Anna Parys WTZ
II miejsce – Krzysztof Zaworski WTZ
III miejsce – Maria Kaczmarczyk WTZ

Prace przestrzenne dzieci

I miejsce – Maria Lampert SP Nicwałd
II miejsce – Kornelia Kurzyńska SP Gruta
III miejsce – Kacper Kmiecik SP Gruta

Prace przestrzenne dorośli

I miejsce – Marcin Szperling WTZ
II miejsce – Dawid Szyszkowski WTZ
III miejsce – Łukasz Szeliga WTZ

Wyróżnienia: Jacek Szałecki, Joanna Kędzior, Maria Kościńska, Roksana Sałatowska – wszyscy WTZ
Wyróżnienie specjalne: Cezary Skoczylas SP Gruta

Nagrodami w konkursie były dyplomy i sadzonki kwiatów:  za pierwsze miejsce wierzba omszona na pniu, za drugie miejsce azalia, za trzecie berberys. Za wyróżnienie margaretki, a wszyscy pozostali 282053182_961014614585429_521879978643864781_nuczestnicy otrzymali za udział pięknie zapakowane kolorowe petunie.
Kwiatki zakupione zostały w Kwiaciarni Marii Kaczmarek w Grucie.
Fundatorem nagród była Biblioteka w Grucie.

W maju zapraszamy do naszej Biblioteki na dwie wystawy równocześnie:

1. Wanda Błeńska

„Matka Trędowatych” tak nazywana przez Polaków, a „Dokta” przez mieszkańców Buluby w Ugandzie,
gdzie przezWanda Błeńska 43 lata była jedynym lekarzem, leczącym nie tylko chorych na trąd, ale chorych na wszelkie możliwe choroby.
” Ja muszę być lekarką i to lekarką na misjach” – powtarzała od dziecka mała Wandzia i dopięła swego.
Wystawa pokazuje najważniejsze etapy życia tej niezwykłej postaci związanej z Toruniem i regionem kujawsko- pomorskim. Rok 2021 był w naszym województwie ROKIEM WANDY BŁEŃSKIEJ
Dziękujemy Książnica Kopernikańska w Toruniu za udostępnienie wystawy ♥
2. Polskie Symbole Narodowe
Od 29 kwietnia do 20 maja będzie można zapoznać się z niebywałą wystawą w naszej Bibliotece – dowiecie się z niej wszystkiego o polskich symbolach narodowych: FLADZE, GODLE i HYMNIE.
Wystawa przygotowana przez Oddział IPN w Bydgoszczy.
Dostępna będzie 29 kwietnia na uroczystościach narodowych w Szkole Podstawowej w Grucie organizowanych przez Gminę Gruta, a potem już u nas w Bibliotece 🙂Screenshot_1
Serdecznie zapraszamy do odwiedzin!!!
Dziękujemy Delegaturze IPN w Bydgoszczy za udostępnienie wystawy!

 

Zapraszamy serdecznie do V edycji gminnego konkursu plastycznego „Ogrody w literaturze”

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Ogrody w literaturze”


 1. Organizator

            Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie we współpracy ze Szkołą Podstawową im. płk. Floriana Laskowskiego w Grucie – Biblioteką Szkolną.Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Gruta – Waldemar Kurkowski.

 1. Cele konkursu

Upowszechnianie wiedzy na temat ogrodów opisanych w różnych dziełach literackich dla najmłodszych i najstarszych czytelników. Kształtowanie wyobraźni uczestników konkursu poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat. Utrwalenie wiedzy o dziełach literackich zawierających opisy przyrody.

III. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na temat „Ogrody w literaturze”.
 2. Udział w konkursie ma charakter otwarty i skierowany jest do uczestników zgodnie z opisanymi poniżej kategoriami wiekowymi.
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 4. Jeden autor może złożyć jedną pracę plastyczną (bez ram) w formacie A4.
 5. Format prac plastycznych – tylko A4 /prace złożone w innych formatach nie będą oceniane/.
 6. Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać autor pracy lub rodzic / osoba uprawniona do reprezentowania podopiecznego lub nauczyciel przygotowujący niepełnoletniego podopiecznego do konkursu.

 

 1. Jury będzie oceniać prace w kategoriach:
 • przedszkolaki – klasa 0
 • klasy I – IV
 • klasy V – VIII
 • uczniowie szkół średnich
 • dorośli
 • Prace wykonane w innych technikach wymienionych w opisie III a) 2)

        (w kategorii 6 oceniane będą prace wykonane przez uczestników konkursu z różnych grup wiekowych, wykonane w technikach

opisanych w punkcie III a) 2))

 III. a)  techniki plastyczne:

 • farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa;.
 • w formacie A4: malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, prace z plasteliny.

 Kontakt

Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: pracownik Biblioteki Publicznej

Tel. 56 46 83 848, e-mail: bibblioteka@gruta.pl

 1. Termin i miejsce nadsyłania prac

Pracę z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY „Ogrody w literaturze”

należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 13 maja 2022 roku

na poniższy adres:

Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego, Gruta 69, 86 – 330 Mełno

lub osobiście złożyć.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu

Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne danej kategorii wiekowej. Spośród nich wybrane zostaną  trzy najlepsze prace w każdej wymienionej w punkcie III.

VII. Ogłoszenie wyników konkursu

            O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani do 20 maja 2022 roku. Rozdanie nagród będzie miało miejsce 23 maja 2022 roku w Zespole Szkół w Grucie.

VIII. Publikacja prac

Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie, którą będzie można obejrzeć w dniu 23 maja 2022 r., w Szkole Podstawowej w Grucie. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.

 Uwagi dodatkowe

 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 • Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione osobiście o miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród.
 • Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Organizatorzy zastrzegają zmianę treści regulaminu.

Załącznik nr 1

 

Karta uczestnika w konkursie plastycznym

„Ogrody w literaturze”

 

Imię i nazwisko autora: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Dzieło literackie będące inspiracją /każdy rodzaj literatury/ ……………………………..

 

proszę znakiem „X”  zaznaczyć kategorię wiekową

Kategoria

 

  przedszkolaki – klasa 0

 

  klasy I – IV

 

  klasy V – VIII

 

  uczniowie szkół średnich

 

  dorośli

 

  Prace wykonane w innych technikach wymienionych w opisie III a) 2)

 

 

Adres zamieszkania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……… . . e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Szkoła/Placówka – adres, telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego ucznia do konkursu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu konkursu „Ogrody w literaturze” i w pełni ją akceptuję. Oświadczam, że praca zgłoszona do konkursu jest wyłącznie autorstwa mojego / dziecka / podopiecznego i wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na zasadach wyłączności na rzecz organizatorów Konkursu (GBP im. Wiktora Kulerskiego w Grucie oraz Szkoły Podstawowej im. kpt. Floriana Laskowskiego w Grucie) na czas nieograniczony i obejmujący prawo do wielokrotnego wydania, rozpowszechniania, powielania, przetwarzania oraz wykorzystywania wyżej wymienionej pracy w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych, w szczególności drukiem w mediach, lokalnej prasie, na stronach Internetowych organizatorów konkursu oraz Gminy Gruty.

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. … . . .

Miejscowość, data                                                                      Podpis  autora pracy

Kochani Czytelnicy, Użytkownicy i Przyjaciele!!
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wam i sobie dobrego przeżycia tego wyjątkowego czasu!
Niech Zmartwychwstały Pan Jezus napełni serca miłością i pokojem.
Niech przemieni każdy smutek w radość,
każdy płacz i zmartwienie w szczęście i nadzieję.
życzenia

W związku z niezwykle małą frekwencją czytelniczą w Filii Bibliotecznej w Okoninie – zmianie ulegają godziny jej otwarcia.

W marcu od 01.03 do 31.03.2022 Filia będzie czynna w środy TYLKO w godzinach 15.00-16.00

indeksNasza Biblioteka od dawna realizuje zadania BIBLIOTEKI PRZYJAZNEJ SENIOROM. Co to znaczy? :
1. posiadamy w swoich zbiorach książki drukowane wielką czcionką – dedykowane wszystkim, którzy mają problem ze wzrokiem. Książki te są większe i grubsze, ale dla słabszego wzroku sa idealne. Należy je czytać, trzymając oparte na stole.
2. realizujemy dowóz książki na telefon dla osób starszych i chorych. Wystarczy do nas zadzwonić (tel. do Gruty: 56 46 83 848)
3. mamy podpisaną umowę z Fundacją LARIX, z której mamy do wypożyczenia trzy urządzenia CZYTAK, z dostępem do prawie trzech tysięcy książek. Są to audiobooki, czyli książki do słuchania.
4. od niedawna mamy także, wygrane w projekcie, pięć urządzeń do czytania ebooków (książki elektroniczne do czytania na takim specjalnym a’la tablecie). Na tym urządzeniu można sobie powiększać czcionkę, ustawiać kolor tła i jasność – słowem dopasowywać do swoich preferencji. Po za tym jest to urządzenie niewielkich rozmiarów, a mieści tysiące książek.
5. ponadto oferujemy naszym Seniorom- i nie tylko im- kompleksową obsługę czytelniczą, czyli doradztwo czytelnicze, dopasowanie tematyki książki do preferencji czytelniczych i oczywiście przemiłą, uśmiechniętą obsługę 🙂
Zapraszamy Was bardzo serdecznie 🙂

Od lutego wznawiamy pracę Filii Bibliotecznej w Okoninie. W każdą środę będzie czynna w godzinach 14.00-17.30.
Zatem zapraszamy w lutym: 2,9,16,23 oraz w marcu: 2,9,16,23,30.images