REGULAMIN KONKURSU REDAKTORSKIEGO dla uczniów kl. VI-VIII szkół podstawowych Gminy Gruta oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

 

Zapraszamy uczniów klas VI-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie redaktorskiem pt. „Gazeta Grudziądzka wczoraj i dziś”.

Konkurs realizowany jest w ramach obchodów 88–rocznicy śmierci Wiktora Kulerskiego.
I. CELE KONKURSU:

 • przybliżenie sylwetki patrona biblioteki;
 • zapoznanie się z dawną „Gazetą Grudziądzką” – jej wyglądem i strukturą;
 • pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania prac redaktorskich;
 • zapoznanie się z tematyką bieżących aktualności lokalnych i ponadlokalnych;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas VI-VIII oraz szkół ponadpodstawowych.
 3. Prace należy wykonać samodzielnie.
 4. Dopuszczone zostaną prace wykonane dowolną techniką plastyczną, na papierze TYLKO formatu A3. Praca ma wyglądać w ten sposób, iż zachowując budowę, stałe elementy i rozkład dawnej „Gazety Grudziądzkiej”, wpisać samodzielnie wybrane wiadomości lokalne. Załącznik – skan dawnej „Gazety Grudziądzkiej” z XIX w. Chętni mogą przyjść do Biblioteki, aby zobaczyć oryginalną “Gazetę Grudziądzką”
 5. Temat pracy: „Gazeta Grudziądzka wczoraj i dziś.
 6. Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasa.

 

III. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Prace należy składać do 10 września 2023w siedzibie Biblioteki w Grucie.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 września 2023r.

 

 1. KRYTERIA OCENY
 2. Powołane przez Organizatora Jury zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu.
 3. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:
  1. zgodność z tematem;
  2. kreatywność twórcza i estetyka wykonania.
  3. zachowanie elementów stałych Gazety Grudziądzkiej Wiktora Kulerskiego.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 2. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny na proflu FB Biblioteki oraz na stronie biblioteka.gruta.pl
 4. W konkursie sa przewidziane atrakcyjne nagrody.

Załącznik:

nagłówek Gazety Grudziądzkiej z XIX w.