obraz KulerskiegoWe wrześniu 2023 roku obchodzić będziemy 88. rocznicę śmierci Patrona naszej Biblioteki – Wiktora Kulerskiego. W związku z tym faktem, już w lutym rozpoczęliśmy Wielki Konkurs Wiedzy.
Plan tego konkursu jest dwuetapowy i następujący:
1. W numerach I, II, III, IV „Głosu Gruty” zamieszczane będą dwa pytania z zakresu życia i działalności naszego Patrona. Owe pytania należy wyciąć, znaleźć odpowiedź i kiedy będziecie już mieli wszystkie pytania i odpowiedzi z 4. numerów przynieście je do naszej Biblioteki w zamkniętej i podpisanej kopercie do dnia 15 września 2023r. To będzie I etap.
2. W miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień na FB Biblioteki zamieszczać będziemy po dwa pytania na każdy miesiąc, odpowiedzi do których także należy przynieść w zamkniętej i podpisanej kopercie do naszej Biblioteki, po uzbieraniu kompletu sześciu pytań i odpowiedzi. Termin 15 września 2023r. Można włożyć dwa etapy w jedną kopertę. To będzie II etap.
3. Osoby, które prawidłowo odpowiedzą na wszystkie pytania z „Głosu Gruty” i FB wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród!
„DWIE ÓSEMKI KULERSKIEGO”- wrześniowe obchody rocznicy.
1. W wakacje ogłosimy konkurs plastyczny dla dzieci, dotyczący postaci naszego Patrona – chętni będą mieli za zadanie wykonać portret Wiktora Kulerskiego. Najlepsze prace plastyczne zostaną nagrodzone.
2. W wakacje ogłosimy także konkurs redaktorski dla młodzieży – chętne osoby wykonają dwie strony „Gazety Grudziądzkiej”, zachowując wszystkie formaty i zapisy gazety Kulerskiego, ale z ogłoszeniami nam aktualnymi. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
3. We wrześniu w naszej Bibliotece będzie eksponowana wystawa „Patriotyzm zaklęty w czcionkach” poświęcona Wiktorowi Kulerskiemu. W tym czasie organizowana będzie zabawa w escape room, realizowany na miejscu, a wszystkie dane potrzebne do wykonania zadań będą na wystawie. Najlepsze grupy z najlepszym czasem będą nagrodzone.
4. We wrześniu, kończąc obchody święta naszego Patrona, zorganizowana zostanie rodzinna gra terenowa poświęcona Wiktorowi Kulerskiemu. Realizowana będzie na terenie naszej wsi.
5. Całość zakończymy uroczystym spotkaniem i oprowadzeniem po wystawie, a na koniec zostaną wręczone nagrody w konkursach wiedzy, plastycznym i redaktorskim.
PS. Wszelkie szczegóły i regulaminy poszczególnych etapów obchodów zamieszczać będziemy sukcesywnie na fb i stronie naszej Biblioteki. Zapraszamy do udziału!