Pani Agnieszka Frączek, naukowiec,  który z pasją bada zabytkowe, 300-letnie słowniki polskie i niemieckie, nie stroni także od leksykografii współczesnej; redaktor naukowy Wielkiego słownika niemiecko-polskiego, polsko-niemieckiego PWN, udowodniła uczniom ze Szkoły Podstawowej w Słupie, że dobrze znają swój język ojczysty.  Młodzi czytelnicy od pierwszej chwili spotkania autorskiego, wspaniale współpracowali z poetką, która napisała ok. 80 wierszy dedykowanych dzieciom.

Pani Agnieszka nie prowadziła spotkania autorskiego dla uczniów szkoły podstawowej, rozmawiała z młodymi ludźmi, którzy chcą zostać pisarzami. Dzieci doskonale wiedziały, co jest niezbędne do stworzenia wierszy, że pomysły na nowe dzieła poeci czerpią z własnego doświadczenia, z tego co podpowiada im wyobraźnia i z języka ojczystego … oto przykład twórczości prelegentki, cytat  z książki:

“Trzeszczki czyli trzeszczące wierszyki”

 „Pośród gęstych chaszczy w puszczy
puszczykowi puch się łuszczy –
gdy się puszczyk troszkę ruszy,
zaraz puszkiem wokół prószy!…”

Uczniowie doskonale wiedzieli, kiedy pani Frączek źle dobierała słowa opisując daną czynność, kiedy  sens wypowiedzi poetki nie był zgodny z tym, co widzieli słuchacze. Dzieci same podsumowały spotkanie, stwierdziły że każde zdarzenie, nasze potoczne błędy językowe, mogą być natchnieniem dla pisarza a wszelkie potyczki słowne pomagają w nauce języka polskiego. Obecni na spotkaniu, przekonali się, że nauka może być jednocześnie dobrą zabawą. Przez całe spotkanie na twarzach młodych czytelników, gościł uśmiech.

Pani Frączek, opowiedziała młodym czytelnikom kilka ciekawych historii o życiu Juliana Tuwima.

Dzieci zadały pani Frączek wiele ważnych pytań dotyczących pisania wierszy, wykazały się dużą wiedzą o procesie powstawania książki.

Bibliotekarki z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie dziękują nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Słupie za bardzo dużą pomoc w zorganizowaniu spotkania autorskiego.

Spotkanie odbyło się 09.05.2017r., w SP w Słupie.

Tekst CC / zdjęcia: CC i IO