Biblioteka w Grucie ogłasza nabór uczestników do projektu
„Sieć na kulturę w podregionie grudziądzkim”.
x-1-1024x682-1-1024x675
Do uczestnictwa w projekcie mogą zgłaszać się osoby chętne w wieku 14-18 lat. Projekt polega na odbyciu przez 6-10 uczestników 15 dwugodzinnych (2×45 minut) spotkań w trybie zdalnym.
Podczas szkolenia omówione zostaną dostępne narzędzia umożliwiające składanie wniosków i załatwiania spraw administracyjnych w urzędzie, prowadzenia i zarządzania elektronicznym kontem bankowym.
Uczestnicy zdobędą praktyczne kompetencje związane z formalną i nieformalną korespondencją on-line.Wyjaśnione zostaną podstawy cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego nawigowania w sieci. Dodatkowo przekazana zostanie wiedza i umiejętności związane z dostępnością usług on-line.
Celem projektu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych młodzieży oraz kwalifikacji cyfrowych i zwiększenie potencjału techniczno-dydaktycznego Bibliotekarki biorącej udział w projekcie, co przyczyni się do podwyższenia kompetencji cyfrowych instytucji kultury oraz wzrostu aktywności cyfrowej społeczności lokalnej. Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Osoby chętne prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: 56 46 83 848 lub osobiście w godzinach otwarcia Biblioteki.
Serdecznie zapraszam do udziału, gdyż taka wiedza będzie bardzo przydatna zarówno dla uczestników, jak i ich rodzin. Wiele z tych narzędzi już jest powszechne, a czasami już wręcz obowiązkowe. Warto się z tym zapoznać!!
Tym bardziej, że te szkolenia są bezpłatne!!