Nasz księgozbiór powiększył się o przewodniki po twierdzach w Grudziądzu, Chełmnie i Malborku.