Każdy dzień jest podróżą przez historię.

                                                                                                   /Jim Morrison/