Jak już od ponad 10 lat, tak i teraz, nasza Biblioteka bierze udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa, organizowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i naszego regionalnego koordynatora Kujawsko – Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.
W tym roku zaprosimy Was na wirtualne spacery po miejscach w naszej Gminie związanych z przemysłem spożywczym, czyli: piekarnie, masarnie, mleczarnie, cukrownia i młyn. A wszystko to pod katem tegorocznego hasła DZIEDZICTWO SMAKÓW ♥
Filmiki będą dostępne od 18 września – obecnie jesteśmy w trakcie ich tworzenia 🙂
Europejskie Dni Dziedzictwa to cykliczny projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny o wyjątkowej skali i zasięgu: co roku we wrześniu mieszkańcy Starego Kontynentu mogą bezpłatnie zwiedzić najciekawsze zabytki w swojej okolicy oraz skorzystać z szerokiego wachlarza wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Podczas EDD nawet niedostępne na co dzień zabytki wpuszczają w swoje mury gości, a uczestnicy licznych spotkań, prelekcji i warsztatów poznają historię i kulturę zarówno narodową, jak i tę regionalną oraz lokalną.
Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce to przede wszystkim program edukacyjny, wystawy, wycieczki, prelekcje, gry i konkursy przybliżające lokalnym społecznościom historię i kulturę ich regionu.

EDD plakat