W poniedziałek 26 czerwca o godzinie 14.00 w Bibliotece w Okoninie – Filii GBP w Grucie dzieci spotkały się z kulturą żydowską. Spotkanie to odbyło się w ramach projektu „O Żydach i Żydówkach” ogłoszonego przez Humanity in Action Polska i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

O kulturze żydowskiej oraz o  szeroko pojętej tolerancji porozmawiała z młodymi czytelnikami p. Anna Fabrykiewicz.

Spotkanie było bardzo ciekawe, bo wykorzystane zostały do tego wszystkie zmysły. Rysowano postać Żyda wg własnej wizji, poznano faktyczny wizerunek Żyda. Obecni na spotkaniu wsłuchali muzyki i brzmienia języka hebrajskiego oraz jidysz, degustowali hummus i macę.

W czasie spotkania uczestnicy wypełniali  broszurę „O Żydach i Żydówkach”.

75 lat temu, w nocy z 16 na 17 marca 1942 roku, Niemcy rozpoczęli likwidację getta w Lublinie, wysyłając transporty Żydów do obozu zagłady w Bełżcu. Wydarzenia te zapoczątkowały Akcję Reinhardt – zaplanowaną przez nazistów zagładę Żydów na terenie Generalnego Gubernatorstwa”.

W 2017 r., bibliotekarki wspólnie z czytelnikami uczestniczyły w wielu spotkaniach “z kulturą Żydowską”. /Spotkanie z rabinem w Zespole Szkół w Grucie, wysłuchanie prelekcji Muzeum Stutthof: dyrektora Piotra Tarnowskiego oraz dr Danuty Drywy,  wizyta w Muzeum Stutthof w Sztutowie/