screen wędkarski

REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH

                      w ramach imprezy plenerowej Europejskie Dni Dziedzictwa

w ramach projektu WIEŚ NA WEEKEND 2019 – „Nasze dziedzictwo, nasza kultura, nasza tradycja”.

 

 1. Organizatorem zawodów wędkarskich jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie i Gminne koło Wędkarskie w Grucie.
 2.  Konkurs odbędzie się dnia 14.09.2019r. w godzinach porannych. Zbiórka o godzinie 6.00- przygotowanie do wędkowania. Start zawodów 7.00-10.00 na plaży i pomoście nad Jeziorem Dużym w Grucie.
 1. Stanowiska będą przydzielone w drodze losowania.
 1. W zawodach mogą brać udział zarówno osoby dorosłe, młodzież, jak i dzieci (osoby nieletnie jedynie pod opieką Opiekuna prawnego).
 2. Organizator przewiduje dwie kategorie wiekowe: dzieci i dorośli.
 3. Warunkiem niezbędnym udziału w zawodach jest posiadanie wykupionego pozwolenia na połów ryb na tym stanowisku – w przypadku dzieci, takie pozwolenie musi posiadać opiekun prawny.
 4. Uczestnicy mogę używać jednej  wędki trzymanej w ręku, ale na stanowisku ilość sprzętu zapasowego jest dowolna.
 5. Możliwe jest stosowanie różnych przynęt, dopuszczonych jednak przez regulamin amatorskiego połowu ryb.
 6. W zawodach punktowane będzie waga według zasady:

1 gram = 1 punkt, punkty za wagę  będą zsumowane.

Do punktacji będą brane pod uwagę wszystkie złowione ryby spełniające warunki określone w regulaminie amatorskiego połowu ryb, tzn. nie można łowić ryb w okresie ochronnym oraz nie spełniających warunków wymiarowych (takie ryby należy niezwłocznie po złowieniu wypuścić)

 1. Zgłoszenia Uczestników przyjmuje pan Michał Barszczewski – prezes Gminnego Koła Wędkarskiego w Grucie do 14.09.2019. r. do godz. 6.00 – pod numerem telefonu 696 430 494 lub osobiście
 2. Ilość miejsc ograniczona -26- decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Wyniki zawodów zostaną ogłoszone w godzinach 15.00-18.00 podczas imprezy plenerowej Europejskich Dni Dziedzictwa na plaży nad Jeziorem dużym w Grucie.
 4. W zawodach wędkarskich przewiduje się nagrody rzeczowe ufundowane przez KSOW w programie grantowym Wieś na weekend 2019- dla trzech najlepszych w kategorii dzieci i trzech najlepszych w kategorii dorośli.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamian w regulaminie zawodów.

Postanowienia końcowe:

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas zawodów.
 3. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność opiekunów prawnych).
 4. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników, publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, publiczne zamieszczenie zdjęć, filmów z turnieju z jego udziałem w celach promocyjnych i marketingowych.
 5. Poprzez przystąpienie do zawodów uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w powyższym regulaminie. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady zawodów. Regulamin dostępny jest na profilu FB GBP w Grucie, Gminy Gruta i Gminnego Koła Wędkarskiego w Grucie, na stronie biblioteka.gruta.pl i gruta.pl .
 6. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala organizator.

Osobami do kontaktu w kwestiach konkursowych jest:

Anna Fabrykiewicz, tel.  510 266 862,  Michał Barszczewski, tel. 696 430 494