screen warsztat

REGULAMIN WARSZTATU RĘKODZIEŁA LUDOWEGO

w ramach imprezy plenerowej Europejskie Dni Dziedzictwa

w ramach projektu WIEŚ NA WEEKEND 2019 – „Nasze dziedzictwo, nasza kultura, nasza tradycja”.

 1. Organizatorem warsztatu jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie
 2. Warsztat odbędzie się w sali Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie w dniu 14 września 2019 roku w godzinach 9.00-12.00
 3. Trenerem warsztatu będzie pani Małgorzata Górecka – instruktor rękodzieła ludowego i artystycznego. W gestii instruktora pozostaje zaopatrzenie wszystkich uczestników we wszystkie niezbędne materiały i udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy przy wykonywaniu prac.
 4. Celem projektu jest kultywowanie tradycji oraz integracja międzypokoleniowa społeczności poprzez organizację warsztatu rękodzieła ludowego w Gminie Gruta.
 5. Ilość miejsc ograniczona do 20 osób. Obowiązuje kolejność zgłoszeń od momentu podania informacji do wiadomości publicznej.
 6. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz warunków uczestnictwa.
 7. Udział w warsztacie jest bezpłatny.
 8. Warsztaty przeznaczone są dla osób dorosłych, zamieszkałych na terenie Gminy Gruta.
 9. Warsztat obejmie naukę decoupage oraz wykonanie obrazków tą metodą, z zachowaniem form obowiązujących w dawnych technikach obrazkowych.
 10. Wykonane prace zostaną zaprezentowane podczas wydarzenia plenerowego Europejskie Dni dziedzictwa tego samego dnia w godzinach 15.00-16.00 nad Jeziorem Dużym w Grucie. Potem uczestnicy warsztatu mogą je zabrać ze sobą do domu.
 11. Cały warsztat sfinansowany zostanie z funduszu projektu Wieś na weekend 2019, ogłoszonego przez KSOW. Nazwa własna „Nasze dziedzictwo, nasza kultura, nasza tradycja”.
 12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
 13. Dojazd uczestników odbywa się na koszt własny
 14. Organizator zastrzegają sobie prawo wyłączności do interpretacji niniejszego
 15. Uczestnik warsztatu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wykonanych prac, publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, publiczne zamieszczenie zdjęć, filmów z warsztatu z jego udziałem w celach promocyjnych i marketingowych.
 16. Poprzez przystąpienie do warsztatu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w powyższym regulaminie. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady warsztatu. Regulamin dostępny jest na profilu FB GBP w Grucie i Gminy Gruta oraz na stronie biblioteka.gruta.pl i gruta.pl .
 17. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala organizator.

Osobą do kontaktu w kwestiach warsztatu jest:  Anna Fabrykiewicz, tel.510 266 862