Deklaracja dostępności strony Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej […]

Czytaj dalej →