Zarówno sztuka, jak i ojczyzna,

same przez się niewiele znaczą.

Znaczą one bardzo wiele,

gdy człowiek poprzez nie,

wiąże się z istotnymi,

najgłębszymi wartościami bytu.

(Witold Gombrowicz)

 

Konkurs plastyczny „Nasze baśnie i legendy” zorganizowały:

  • Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie
  • Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Artylerii Lekkiej w Plemiętach

Honorowy patronat nad konkursem objęli:

Wójt Gminy Gruta – Halina Kowalkowska.

Przewodniczący Rady Gminy Gruty – Piotr Szynkowski

Bardzo trudno jest docenić, uwiecznić i zachować w pamięci efekty pracy i czasu poświęconego przez rodziców i nauczycieli na edukację dzieci. Nie ma miary, którą można by sklasyfikować poziom zaangażowania rodziców i grona pedagogicznego w naukę miłości i szacunku dla Ojczyzny.

Dyrektor szkoły Iwona Węcławska witając zgromadzonych na uroczystości gości, zwróciła uwagę na duże zaangażowanie dzieci oraz nauczycieli w tworzenie naszej współczesnej lokalnej historii. Podkreśliła znaczenie słów „Mała ojczyzna”.

Wójt, Halina Kowalkowska, podziękowała pedagogom, którzy od wielu lat na różnych płaszczyznach współpracują z dziećmi. Pani Annie Kuzyńskiej ze Szkoły Podstawowej w Słupie im. ks. Jana Lesińskiego, która w tym roku szkolnym zorganizowała X Gminny Konkursu Wiedzy o Historii, Zabytkach i Przyrodzie gminy Gruta. Uczniowie biorący udział w jednych z pierwszych edycji tego konkursu stworzyli legendy i baśnie o naszej gminie. Pani Dorocie Kruszczyńskiej, Wójt podziękowała za prowadzenie z dużymi sukcesami grupy teatralnej w SP w Plemiętach, podkreślając, że wszelkie działania artystyczne sprzyjają rozwojowi dzieci oraz wspaniale promują naszą gminę.

Do słów Wójt i Dyrektor w swoim wystąpieniu, nawiązał przewodniczący Rady Gminy Gruta Piotr Szynkowski, który podziękował Wójt za zaangażowanie we wszechstronny rozwój młodzieży jednocześnie prosząc o stworzenie warunków do rozwoju kolejnych grup naszej zdolnej młodzieży.

Uroczystość uświetnił występ grupy „Papugi” prowadzonej przez Hannę Mrozińską.

9 czerwca 2017 r., w Szkole Podstawowej w Plemiętach nagrodzono dzieci, których prace jury w składzie Ewa Szulc-Goławska, Alicja Laskowska, Elżbieta Fabińska oceniło jako najlepsze.

Lista osób nagrodzonych:

Kategoria: przedszkolaki – klasa „0”
I Aleksander Adaminios O powstaniu Pałacu w Mełnie SP Plemięta
II Oliwia Czarnecka Legenda o Adamie i Ewie Przedszkole Samorządowe w Mełnie
III Marta Makowska Legenda o Adamie i Ewie Przedszkole Samorządowe w Mełnie
wyróżnienie Blanka Kulwicka Legenda o Adamie i Ewie Przedszkole Samorządowe w Mełnie
wyróżnienie Zofia Kwiatkowska Legenda o Adamie i Ewie Przedszkole Samorządowe w Mełnie
Kategoria: klasy I – III
I Patrycja Jaranowska Legenda o powstaniu nazwy Słup SP Słup
Kategoria: kolaż klasy I – III
I Jakub Nasieniewski Legenda o Adamie i Ewie SP Gruta
Kategoria: klasy IV – VI
I Zofia Cieszyńska O powstaniu Pałacu w Mełnie SP Gruta
II Kacper Kręcisz Jak  powstała nazwa Plemięta SP Gruta
III Nikodem Worytko Gruta SP Gruta
wyróżnienie Marcin Waszewski O Dąbrówce Królewskiej SP Gruta
wyróżnienie Patrycja Wojtuszewska Legenda o Dąbrowce Królewskiej SP Gruta
wyróżnienie Joanna Kołtonowska Legenda o Boguszewie SP Gruta
Kategoria: kolaż klasy IV – VI
I Amelia Wiśniewska Dąbrówka Królewska SP Plemięta
II Zuzanna Sadowska Jak  powstała nazwa Plemięta SP Plemięta
II Kinga Abramek Nicwałd SP Plemięta

Wójt i Przewodniczący wręczając nagrody życzyli młodym artystom kolejnych sukcesów.

Owoce wieloletniej współpracy nauczycieli z uczniami naszych gminnych szkół będą mogli Pastwo zobaczyć pod koniec czerwca w opracowaniu graficznym.

Rodzice dzieci uczęszczających do SP w Plemiętach przygotowali słodki poczęstunek dla zaproszonych gości.

 

Tekst CC fotografia AA