Poziom deklamacji utworów literackich wybranych przez uczestników tegorocznego przeglądu poezji, był bardzo wysoki.

Sekretarz Gminy Jarosław Poznański witając w imieniu Wójt – Haliny Kowalkowskiej przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, życzył mi dobrych recytacji. Wszyscy młodzi artyści bardzo dobrze przygotowali się do prezentacji wybranych wierszy. Komisja w składzie, przewodnicząca-Hanna Szumotalska, Stanisław Raginiak i Celestyna Cichocka wybrała 20 osobowe grono recytatorów, którzy będą reprezentować Naszą Gminę na Powiatowym przeglądzie w Łasinie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody – książki.

/więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronach internetowych: http://gruta.pl/category/kultura/  oraz http://gckgruta.pl/

Konkurs “Złote Usta” – 06.03. 2018 r.

Organizatorzy:

Wójt Gminy Gruta – Halina Kowalkowska

Gminne Centrum Kultury w Grucie

Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie.

Nagrody książkowe ufundowali: GBP oraz czytelnicy.

Tekst CC, foto. CC i SR