Młodzi czytelnicy z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie oraz filii w  Boguszewie i Okoninie doskonale wiedzą jak należy dbać o otaczającą nas przyrodę.

  1. uczestników wycieczki 24.08.2016r., przekonało się jak ważne jest prawidłowe sortowanie odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Pani Izabela Krupińska z Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie oprowadziła dzieci po zakładzie sortowania, kompostowania i składowania odpadów. Dzieci zobaczyły wszystkie etapy technologii stosowanej na składowisku odpadów w Zakurzewie. Pani Izabela w bardzo ciekawy sposób omówiła poszczególne etapy procesu sortowania odpadów – zgodnie z fotorelacją. Spore wrażenie na uczestnikach wycieczki zrobiły hałdy sprasowanych w kostki odpadów. CEE w Zakurzewie posiada wspaniałe zaplecze dydaktyczne. Uczestnicy wycieczki po słodkim śniadaniu ufundowanym przez Sołtys Gruty, chętnie brali udział w zabawach edukacyjnych. Pani Krupińska przedstawiła najmłodszym kangura Oskara i mrówkę Wiolę – maskotki CEE. Wszystkie dzieci uczestniczyły we wszystkich zabawach sportowych i zajęciach plastycznych oraz udzielały poprawnych odpowiedzi na pytania o sortowaniu odpadów.

Bogaci w wiedzę o poprawnym postępowaniu z odpadami, pojechaliśmy na spotkanie z przedstawicielką Lasów Państwowych z Nadleśnictwa w Jamach, panią Hanną Grudziecką. Pani Hanna omówiła uczestnikom wycieczki historię powstania ścieżki przyrodniczo – leśnej w Białochowie. W czasie spaceru dzieci poznały podstawowe zasady bezpiecznego zachowania się w lesie. Pani Hanna, nauczyła młodych czytelników – czytania znaków pozostawionych przez zwierzęta na ziemi. W czasie spaceru pani Grudziecka odpowiadała na pytania zadawane przez dzieci. Nie udało nam się w dniu wycieczki przejść całej ścieżki dydaktycznej. Pani Hanna bardzo ciekawie opowiadała o faunie i florze znajdującej się na naszych terenach. Podawała szereg przykładów i porównań różnego zachowania się zwierząt w poszczególnych okresach ich życia. Dzieci doskonale wiedziały, że w lesie należy zachowywać się cicho, za co pochwaliła je pani leśnik.

cee-i-b-24-08-2016 cee-i-b-24-08-2016_1 cee-i-b-24-08-2016_2 cee-i-b-24-08-2016_3 cee-i-b-24-08-2016_4 cee-i-b-24-08-2016_5 cee-i-b-24-08-2016_6 cee-i-b-24-08-2016_7 cee-i-b-24-08-2016_8 cee-i-b-24-08-2016_9 cee-i-b-24-08-2016_10 cee-i-b-24-08-2016_11 cee-i-b-24-08-2016_12 cee-i-b-24-08-2016_13 cee-i-b-24-08-2016_14 cee-i-b-24-08-2016_15 dokument-wagowy

Tekst i foto /Celestyna Cichocka