Pani Regina Potęga – Magdziarz, /kierownik Działu Naukowego, Miejskiej Biblioteki im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu / przedstawiła uczestnikom podsumowania projektu „Tradycja kontra współczesność kulinarna naszego regionu”, wystawę poświęconą Wiktorowi Kulerskiemu, patronowi bibliotek: Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie oraz Miejskiej Biblioteki w Grudziądzu.

Pani Regina opowiadając o bardzo ciekawym życiu wydawcy, który urodził się w Grucie, prezentowała obecnym w remizie w OSP w Grucie, osobiste przedmioty codziennego użytku, które bardzo ułatwiały życie Wiktorowi Kulerskiemu. Ponadto prelegentka omówiła tylko wybrane dodatki do Gazety Grudziądzkiej, które zawierały cenne porady i informacje tematyczne dla wielu wąskich grup wiekowych lub tematycznych…

tekst i foto CC