Uczestniczki projektu pn.:

„Tradycja kontra współczesność kulinarna naszego regionu”

 zapraszają  na spotkanie z żywą historią

Wydawnictwa Wiktora Kulerskiego 

czasopisma zaprezentuje

pani Regina Potęga– Magdziarz

/kierownik Działu Naukowego, Miejskiej Biblioteki im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu /

 miejsce: remiza OSP w Grucie

 termin: 14 października  2017 r. godzina 15:00

 

Patron projektu: Międzygminne Porozumienie Samorządowe MPS