W bibliotekach sporo się dzieje… pracownicy podnoszą swoje kompetencje zawodowe, co pozwala na zwiększenie Naszej oferty dla Państwa.

Mniej, czy bardziej formalne Kluby Gier Planszowych – to rzecz oczywista w naszych Filiach Bibliotecznych, przypominam młodym graczom o II turnieju gier planszowych, który odbędzie się w tym roku szkolnym w szkole podstawowej w Boguszewie. Należy regularnie trenować 🙂 organizatorzy turnieju  już myślą o doborze gier. Wytrawni gracze wiedzą, że szczęście w turnieju jest ważne, lecz sprzyja tym, którzy znają zasady gry ;). Turniej współorganizujemy z SP w Boguszewie.

Już po raz trzeci zapraszamy Państwa do udziału w konkursie plastycznym – Ogrody w literaturze… czekamy na prace do 07.05.2018 r. – regulamin konkursu dostępny jest we wszystkich bibliotekach.  Konkurs plastyczny współorganizujemy z biblioteką szkolną SP w Grucie. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich czytelników od  3 do 103 lat. Pracę proszę przygotować w formacie A4 w dowolnej technice plastycznej.

Biblioteka to nie tylko mury, regały z książkami, to przede wszystkim żywy kontakt z czytelnikiem. Obecnie pani mgr Anna Fabrykiewicz prowadzi ciekawe zajęcia w Żłobku “Bąbelek” w Nicwałdzie, pracuje z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie i Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej (to nasze nowe oferty wprowadzone od 2016 r.). /jak tylko otrzymam bieżące informacje z zajęć prowadzonych przez p. mgr Annę Fabrykiewicz – zamieszczę je na stronie biblioteki, zainteresowani mogą śledzić bieżące relacje na FB Filii Bibliotecznej w Okoninie/.

W okresie ferii zimowych, panie bibliotekarki z Filii Bibliotecznych w Boguszewie, Nicwałdzie i Okoninie były z młodymi czytelnikami  w Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. W czasie wakacji zimowych, dzieci i młodzież  brali udział w zajęciach plastycznych prowadzonych przez bibliotekarki oraz rozmawiali o czytanych książkach.

Filie biblioteczne współpracują ze szkołami podstawowymi, wspólnie przygotowują z nauczycielami ciekawe zajęcia dla czytelników.

Celestyna Cichocka