GBP im. Wiktora Kulerskiego w Grucie

zaprasza

na wykład

Pani Karoli Skowrońskiej

 „O  Wiktorze Kulerskim”

Miejsce spotkania:

Szkoła Podstawowa w Grucie

Termin spotkania: 15.03.2017 godz. 10:00

Patronat honorowy: Halina Kowalkowska

Wójt Gminy Gruta