Wiktor Kulerski – patron  Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie

urodził się 20 marca 1865r. w Grucie.

Młodzież z gimnazjum w Grucie, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej „Uśmiech”, czytelnicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej oraz radni, wysłuchali ciekawego wykładu o Wiktorze Kulerskim, wygłoszonego przez panią Karolę Skowrońską. Prelegentka do 2007r., pełniła obowiązki dyrektora Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu.

Patronatem honorowym to ważne spotkanie objęła wójt Halina Kowalkowska.

Pani Karola Skowrońska opowiedziała dziś tylko o kilku ważnych etapach życia patrona Bibliotek (Miejskiej w Grudziądzu i tutejszej Gminnej Biblioteki Publicznej). Podkreślała rzetelność i profesjonalizm wydawcy „Gazety Grudziądzkiej” w każdym podejmowanym przez niego działaniu.  Wiktor Kulerski i jego pracowników dbali o zachowanie poprawnej  polszczyzny  drukowanych tekstach o historii Polski i tradycjach polskich. Ciężką pracę wydawcy tej gazety, doceniali czytelnicy  mieszkający na terenach znajdujących się pod panowaniem niemieckim, rosyjskim i austriackim. Gazeta dostarczana była również do Polaków mieszkających w wielu krajach Europy i na innych kontynentach. Pierwsze wydanie „Gazety Grudziądzkiej” liczyło 500 egzemplarzy, z czasem były to wydania o nakładzie ok. 180.000 egzemplarzy.

Gazeta, która przed odzyskaniem przez Grudziądz  niepodległości wydawana w języku polskim, była i jest starannie przechowywana przez kilka pokoleń czytelników. Pani dyrektor na potwierdzenie tych słów przytoczyła przykład odbudowy zbiorów biblioteki grudziądzkiej  zniszczonych przez działania wojenne. W latach 60-tych ubiegłego stulecia na anonse prasowe o poszukiwaniu egzemplarzy „Gazety Grudziądzkiej” odpowiadali ludzie z terenu całej Polski. Dziś możemy korzystać z tych czasopism w Bibliotece Miejskiej w Grudziądzu.

Czytelnicy podziękowali Pani Karoli Skowrońskiej za ciekawy wykład o Wiktorze Kulerskim.

Dziękuję dyrekcji Zespołu Szkół w Grucie za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Celestyna Cichocka

zdjęcia Stanisław Raginiak