logo-siec na kulture

Biblioteka w Grucie aplikowała w zeszłym roku do projektu Fundacji Wspomagania Zrównoważonego Rozwoju. Uzyskaliśmy akces, dlatego 12 maja 2021 roku rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Sieć na kulturę w podregionie grudziądzkim”. Bierze w nim udział dziesięcioro młodych ludzi, którzy do 30 czerwca włącznie przejdą 31-godzinne szkolenie on-line w zakresie korzystania z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie.

Podczas szkolenia omówione zostaną dostępne narzędzia umożliwiające składanie wniosków i załatwiania spraw administracyjnych w urzędzie, prowadzenia i zarządzania elektronicznym kontem bankowym. Uczestnicy zdobędą praktyczne kompetencje związane z formalną i nieformalną korespondencją online. Wyjaśnione zostaną podstawy cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego nawigowania w sieci. Dodatkowo przekazana zostanie wiedza i wyszkolone umiejętności związane z dostępnością usług online.

Szkolenie prowadzą trener Fundacji Adama Mielcarek oraz Anna Fabrykiewicz z Gruty. W wyniku udziału w tym projekcie nasza Biblioteka pozyska 3 laptopy i 3 tablety, które pozwolą nam na poszerzenie wachlarza naszych usług.