IMG_5261 Jak już informowaliśmy w październiku, Biblioteka w Grucie wzięła udział w ogólnopolskim projekcie „100 lat codzienności Polski”, ogłoszonym przez Fundację „Szkoła z klasą”. Projekt polegał na zaangażowaniu 80 uczniów z naszych szkół do napisania listów do anonimowych odbiorców, a tematem przewodnim miał być obrazek z codziennej historii Polski zamieszczony na odwrocie listu. Pocztówki pokazywały np. kolejki w sklepie okresu PRL, otwarcie pierwszego McDonalda, wywóz kobiet na roboty przymusowe w czasie wojny, wizytę Papieża w kraju i in.
Uczniowie bardzo chętnie odpowiedzieli na apel i tak klasa 8 z SP Boguszewo napisała 7 listów i wysłała do Seminarium w Toruniu. Klasa 8b z SP Gruta napisała 16 listów i wysłała do Teatru Śląskiego w Katowicach, a klasa 3b gimnazjum napisała 25 listów do Muzeum Powstania Warszawskiego. Z kolei klasa 8 z SP Słup napisała 11 listów do Domu Opieki Społecznej w Krakowie, a klasa 8 z SP Nicwałd napisała 18 listów do  Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.
Bibliotekarka ciekawie omówiła każdy z obrazków, malując tło historyczne, emocje ludzi, jak i czasami dodając własne wspomnienia. Pomagała także odpowiednio formułować   listy. IMG_5263
Z największą radością i ogromnym zaskoczeniem informuję, iż 43 listy otrzymały odpowiedzi zwrotne!! Kiedy aplikowałam  do projektu mowa była o może 1-2% szans na odpowiedzi. My otrzymaliśmy ich ponad 54 %!!! Z tego, co potwierdziła Fundacja Szkoła z klasą jesteśmy rekordzistami na skalę krajową!! Bardzo gorąco dziękuję Uczniom za zapał do tego projektu, Nauczycielom i Dyrektorom za chęć udziału i wszystkim anonimowym odbiorcom naszych listów, którzy zechcieli odpisać młodym ludziom, dając w ten sposób podwaliny do wymiany myśli i poglądów międzypokoleniowych. To było naprawdę wspaniałe działanie z fantastycznym efektem!
SamIMG_5262 moment przekazywania listów uczniom, ich zaskoczenie i radość, były naprawdę wspaniałe. Choćby dlatego, że młodzi nie piszą już zwykłych listów, to relikt przeszłości, a tu nagle ta przeszłość do nich wraca. I to z jakim echem! Jestem przekonana, że ten pasjonujący projekt nie będzie ostatni, a Uczniowie z jeszcze większą chęcią przystąpią do kolejnych. Brawa dla wszystkich!