Nasza Biblioteka na podstawie złożonego wniosku do Biblioteki Narodowej otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu i pozyskaniu kwoty 7 492,00 na zakup nowych książek.
Dla porównania: w poprzednich latach na nasz wniosek otrzymaliśmy następujące dotacje:
2017- 5 029,00
2018- 5 486,00
2019- 6 385,00
2020- 6 422,00
2021 – obecnie – 7 492,00 🙂
Informacja oficjalna:
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Planowany budżet Programu na lata 2021-2025 wynosi blisko 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł z budżetu państwa.
Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.
Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych
W nowej perspektywie programu zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych pozostał kwestią kluczową. Dodatkowo, w ramach Priorytetu 1, możliwy jest zakup usług zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków. Ponadto elementem składowym działań ujętych w Priorytecie 1 jest rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek publicznych:
Operator Priorytetu – Biblioteka Narodowa
Wszystkie informacje na temat Priorytetu dostępne są na stronie Biblioteki Narodowej: www.bn.org.pl
„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0”
LOGO 2021