“Na podstawie § 10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 28 listopada do dnia 27 grudnia 2020 roku prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o dopuszczalnym limicie czytelników przebywających w bibliotece oraz podjąć środki zapewniające jego przestrzeganie.”
ZATEM – w Bibliotece w Grucie może przebywać jednocześnie 6 osób, w tym dwie maksymalnie na stanowiskach komputerowych, w Boguszewie 3 osoby, w tym 1 maksymalnie na komputerach, w Okoninie 5 osób, w tym maksymalnie 2 osoby na komputerach. Nadal obowiązuje zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk przy wejściu oraz 3- dniowa kwarantanna książek.
Nadal niestety nie możemy organizować żadnych wydarzeń dla Czytelników, ale wierzymy, czekamy i tęsknimy – w końcu się to kiedyś zmieni 🙂