Screenshot_2Z przyjemnością informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie jest, ponownie w 2020 roku, beneficjentem wieloletniego programu „Narodowy Program  Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, który szczególny nacisk kładzie na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania, aktualizację zasobów, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.
Dzięki wysokiemu wskaźnikowi czytelnictwa w naszej gminie, otrzymaliśmy dotację na zakup książek w wysokości 6 422,00.

Do końca września będziemy zbierać zapotrzebowania czytelnicze, a następnie te tytuły zostaną zakupione. Zapraszamy wszystkich do współtworzenia naszych księgozbiorów, a tym samym do odwiedzin naszych Bibliotek, do wypożyczeń i do czytania.

Wysokość dotacji w poprzednich latach dla naszej Biblioteki wynosiła:
2017 rok – 5 029,00
2018 rok – 5 486,00
2019 rok – 6 385,00
2020 rok – 6 422,00