W sobotę 2 grudnia 2017 r., profesor Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew zaprezentowała grupie zainteresowanych w czytelni  Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej “HOSIANUM” i Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nasze Dziedzictwo kulturowe… Podziwialiśmy dzieła tworzone latami w Braniewie… i innych miastach europejskich. Zobaczyliśmy wspaniałe świadectwo rozwoju naszej kultury, pani Profesor opowiedziała nam wiele ciekawych historii o losach poszczególnych dzieł. Prowadząca zajęcia Profesor, zwracała naszą uwagę na kunszt zdobień, drzeworytów, zdobienia okładek wykonane różnymi technikami.

fotografie przedstawiają:

Mapę świata z dzieła “Theatrum Orbis Terrarum” Abrahama Orteliusa (1592)

Opis mapy Królestwa Polski z dzieła “Theatrum Orbis Terrarum” Abrahama Orteliusa (1592)

Mapa Królestwa Polski z dzieła “Theatrum Orbis Terrarum” Abrahama Orteliusa (1592)

Inc. 216 – Breviarium Warmiense z 1494 r., popularnie nazywany Brewiarzem Mikołaja Kopernika

Inc 216 – wpis Nicolai Copernici: Ad latitudinem Regionis LIIII graduum

Inkunabuły – Zachowane inkunabuły warmińskie są cennym świadectwem kultury umysłowej Warmii z drugiej połowy XV w. Dobór autorów, tematyka zachowanych pism, druk w najprzedniejszych oficynach wydawniczych ówczesnej Europy, wystawia zaszczytne świadectwo nabywcom i czytelnikom, bibliotekom i szkołom całej ówczesnej Warmii.

Czytelnię “HOSIANUM”

 

Za zgodą dyrektora “HOSIANUM” ks. dr Tomasz Garwolińskiego, zamieściłam kilka fotografii prezentujących zbiory biblioteki.

Fotografie zamieszczone na stronie biblioteka.gruta.pl pobrano z artykułu: http://hosianum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=105&itemid=544

Zainteresowani mogą podziwiać zdigitalizowane zbiory biblioteczne na stronie: http://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/pubindex?dirids=33

Celestyna Cichocka