Mikołaj, który w grudniu, odwiedził najmłodszych czytelników w filii bibliotecznej w Okoninie w pierwsze wtorkowe popołudnie 2017 r., dostarczył obiecany najmłodszym czytelnikom zestaw mebli oraz flipchart. Młodzi czytelnicy, którzy od wielu lat czynnie uczestniczą w życiu biblioteki w Okoninie i tym razem nie zawiedli bibliotekarki – złożyli stolik i krzesełka.

Dziękujemy czytelniczkom za pomoc w złożeniu mebli oraz pomoc w zorganizowaniu konkursu wiedzy o bohaterach ulubionych baśni. Każdy uczestnik konkursu sam wybierał kolor balonu na którym zamieszczony był numer pytania oraz opis dodatkowego zadania matematycznego.

Czytelniczki z Gruty Marcelina i Kasia, również wzięły udział w tym konkursie. Mimo tego, że pytania ułożone przez panią Anię były trudne, wszyscy czytelnicy udzielili dobrych odpowiedzi.

Do zobaczenia w bibliotekach w Grucie, Boguszewie, Nicwałdzie i Okoninie.

Tekst CC Zdjęcia CC KU