Mowa nasza, nasz język jest naszym największym skarbem kultury “broniąc naszego języka, bronimy samej istoty naszej kultury” pisał profesor Sławomir Ratajski.
21 lutego
przypada
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Ustanowiony on został przez UNESCO w 1952 roku dla upamiętnienia wydarzeń w miejscowości Dhaka, obecnej stolicy Bangladeszu. Zginęło wówczas 5. studentów, którzy domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu urzędowego.
Pierwsze obchody Międzynarodowego dnia Języka Ojczystego na świecie miały miejsce w roku 2000. W Polsce po raz pierwszy obchodzono je w 2005r .- akcja zatem trwa już 11 lat.
Święto to ma za zadanie przypomnienie wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie.
Zatem pamiętaj nie tylko z okazji święta, ale na co dzień: “Polakiem jestem i język polski nie jest mi obcy”
Zgodnie z tym założeniem GBP im. W. Kulerskiego w Grucie oraz filie w Boguszewie, Nicwałdzie i Okoninie włączyły się do promowania tej akcji.
We wszystkich bibliotekach wykonana zostanie mini wystawa książek: ” Jak mówić i pisać poprawnie”, odbędą się lekcje biblioteczne, będziemy rozmawiać czytelnikami o naszym – trudnym w wymowie i pisowni języku ojczystym.
Czytelnik, który tego dnia odwiedzi bibliotekę i wypożyczy książkę otrzyma zakładkę do książki z zasadami pisowni wyrazów.
Tekst MM