Tradycja «ogół obyczajów, norm, poglądów, zachowań itp. właściwych jakiejś grupie społecznej, przekazywanych z pokolenia na pokolenie; też: ciągłość tych obyczajów, norm, poglądów lub zachowań» /Definicja ze słownika języka polskiego./

    Europejskie Dni Dziedzictwa to czas, kiedy zatrzymujemy się na chwilę i pielęgnujemy nasze regionalne tradycje. W Europie od 1991 roku a Polsce od 1993 roku, we wrześniowe weekendy poznajemy historię i tradycje naszego regionu.

EDD uświadamiają nam w jak pięknym miejscu mieszkamy.

Tegoroczny temat przewodni EDD to: „Krajobraz dziedzictwa, dziedzictwo krajobrazu”. Pojęcie słowa krajobraz ewaluowało wraz z rozwojem człowieka. Dziś zaczynamy zwracać większą uwagę na charakter zabudowy tworzący naszą wieś, na estetykę reklam, dizajn przedmiotów codziennego użytku.

Szesnastego września organizatorzy Gminnych EDD 2017, zaprezentowali mieszkańcom Gruty i zaproszonym gościom piękno pod kilkoma postaciami. Po raz czwarty wędkarze odpoczywali w ciszy słonecznego poranka łowiąc ryby. Następnie spotkaliśmy się w gruckim kościele pw. Wniebowzięcia NMP na mszy św. odprawionej w języku łacińskim z piękną oprawą muzyczną grudziądzkiego chóru „Kolegiata” pod dyrekcją Marka Mateckiego. Po mszy udaliśmy się na plażę nad Jeziorem Dużym w Grucie. Tu uczestników EDD powitała przygotowana przez członków Chełmżyńskiego Klubu Hodowców Gołębi Rasowych /http://www.golebie-chelmza.pl// wystawa zwierząt. Podziwialiśmy wspaniałe, często nieznane najmłodszym perliczki, indyki, kaczki, gęsi, króliki oraz różnorodne gołębie. Hodowcy cierpliwie odpowiadali na wszystkie pytania najmłodszych. Krajobraz, który nas otacza to również lasy. O bogatej leśnej faunie i florze opowiadali zainteresowanym pracownicy Nadleśnictwa Jamy. Panie z Gruty przygotowały dla gości wspaniały poczęstunek /zdrową zupę rybną i pyszne ciasta do kawy/. Bibliotekarki z GBP im. Wiktora Kulerskiego w Grucie poprowadziły blok gier i zabaw. Dzięki hojności sponsorów, dzieci biorące udział w konkursach otrzymywały różnorodne nagrody.

W IV zawodach o puchar Wójta Gminy Gruty pierwszy raz udział wzięli młodzi wędkarze. Przechodni puchar w tym roku wygrał Tomasz Kędzior. Dzięki ludziom dobrej woli, każdy wędkarz biorący udział w zawodach wędkarskich, otrzymał w tym roku nagrodę.

             Po raz czwarty wspólnie zorganizowaliśmy Europejskie Dni Dziedzictwa, podziwialiśmy otaczające nas piękno i wspólnie  bawiliśmy się na plaży nad Jeziorem Dużym w Grucie.

Organizatorzy bardzo dziękują ludziom dobrej woli za pomoc w zorganizowaniu EDD.

EDD 2017 zorganizowali:

 Wójt Gminy Gruta, Sołectwo Gruta, parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grucie, Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie, Międzygminne Stowarzyszenie Samorządowe – MPS, Gminne Koło Polskiego Związku Wędkarskiego, Nadleśnictwo Jamy, Chełmżyński Klub Hodowców Gołębi Rasowych, OSP w Grucie.

teks i foto CC