REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KL. O-V

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY GRUTA

 

Zapraszamy uczniów klas O-V do udziału w konkursie plastycznym pt.

„Patron mojej Biblioteki – Wiktor Kulerski”.

Konkurs realizowany jest w ramach obchodów 88–rocznicy śmierci Wiktora Kulerskiego.
I. CELE KONKURSU:

 • przybliżenie sylwetki patrona biblioteki;
 • kultywowanie tradycji regionalnej;
 • pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania prac plastycznych;
 • rozwijanie wyobraźni i ekspresji plastycznej dzieci;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas O – V
 3. Prace należy wykonać samodzielnie.
 4. Dopuszczone zostaną prace wykonane dowolną techniką plastyczną, na papierze TYLKO formatu A4
 5. Temat pracy: Patron mojej Biblioteki- Wiktor Kulerski”.
 6. Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasa.

 

III. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Prace należy składać do 10 września 2023w siedzibie Biblioteki w Grucie.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 września 2023r.

 

 1. KRYTERIA OCENY
 2. Powołane przez Organizatora Jury zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu.
 3. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:
 4. zgodność z tematem;
 5. kreatywność twórcza i estetyka wykonania

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 3. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na proflu FB Biblioteki oraz na stronie biblioteka.gruta.pl
 5. W konkursie są zaplanowane atrakcyjne nagrody.