Informujemy, iż w Filii Bibliotecznej w Okoninie zainstalowane zostały 18 grudnia dwie nowe stacje dysków, zatem dwa stanowiska komputerowe pięknie “śmigają” 🙂
Zakup został sfinansowany z funduszu Sołectwa Okonin zaplanowanego na 2018 rok.
Dziękujemy bardzo Sołectwu i Panu Sołtysowi oraz oczywiście zapraszamy wszystkich do korzystania z nowego sprzętu 🙂