Współczesny bibliotekarz słucha czytelników i buduje swój warsztat pracy zgodny z ich potrzebami. Pracownicy GBP im. Wiktora Kulerskiego w Grucie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

Od października 2016r., GBP współpracuje z Przedszkolem Samorządowym oraz ze Szkołami Podstawowymi i Warsztatami Terapii Zajęciowej i z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej.

Bibliotekarka Anna Fabrykiewicz prowadzi zajęcia z elementami bajkoterapii we wszystkich oddziałach zerówkowych, przedszkolnych oraz w klasach I-III w SP w Plemiętach. Miesięcznie w zajęciach bibliotecznych prowadzonych poza budynkiem biblioteki uczestniczy 200 osób. Spotkania trwają około godziny i zawsze poświęcone są określonemu tematowi – problemowi.

Zajęcia podzielone są na etapy. Spotkanie rozpoczyna się od zaprezentowania tematu przewodniego przez prezentację opowiadania lub bajki. Terapeuta następnie prowadzi adekwatne dla danej grupy działania terapeutyczne, relaksacyjne i twórcze.

Metoda ta, w realizacji swoich celów, posługuje się bajkami i opowiadaniami psychoedukacyjnymi, odpowiednio dobraną muzyką, filmem i obrazami. Biblioterapia do swoich działań dobiera pozycje o walorach terapeutycznych, relaksujących lub aktywizujących, przyjmuje podział na materiały uspokajające, pobudzające i refleksyjne.

Uczestnik biblioterapii identyfikuje się z bohaterem, wydarzeniami i ideami przedstawionymi w tekście, a odnosząc swoją własną sytuację do przedstawionej w literaturze, angażuje się emocjonalnie w fabułę. Sprzyja to uwalnianiu bądź rozwijaniu emocji, a towarzysząca zajęciom dyskusja, pozwala na wyrażanie przez niego uczuć i myśli.

Nowością w ostatnim czasie jest wykorzystanie teatrzyku obrazkowego kamishibai – jest to technika japońska polegająca na przedostawaniu historyjki  psychoedukacyjnej za pomocą obrazków. Dodatkowo towarzyszą jej pacynki Tosia i Franiu. Pierwszy raz spotkanie z teatrzykiem miało miejsce w Żłobku w Nicwałdzie, gdzie maluszki z zainteresowaniem obejrzały mini spektakl, a potem o nim rozmawiały. Forma ta także sprawdziła się w przedszkolach i zerówkach, a także w WTZ. Kamishibai jest odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych.

Na stronie internetowej: biblioteka.gruta.pl  opublikowany jest teksty p. Anny Fabrykiewicz opublikowane w Biuletynie Informacyjnym Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego „Biblioterapeuta” nr 4 (77) rok 2016

Tekst AF/CC

Foto AF/pracownicy jednostek oświaty