Od października 2016 roku na terenie naszej gminy prowadzone są zajęcia z bajkoterapii dla dzieci w wieku 4-9 lat oraz biblioterapii dla osób dorosłych. Bajkoterapią objęte są dzieci ze wszystkich oddziałów klas „O” z Gruty, Nicwałdu, Boguszewa, Dąbrówki, Słupa i Plemiąt. W Plemiętach także są zajęcia dla klas I-III. Zajęcia mają także dwie grupy przedszkolaków z Przedszkola w Mełnie – Smerfy i Muchomorki. Dotychczas zrealizowane zajęcia dotyczyły następujących tematów:

– październik 2016 – relacje w grupie  – bajka psychoedukacyjna pt. „Mrowisko”

– listopad 2016 – sprzątanie po sobie zabawek – bajka psychoedujacyjna pt. „Lawina w pokoju Dorotki”

– grudzień 2016 – problem nieposłuszeństwa – bajka psychoedukacyjna pt. „Żabka Amelka i skutki nieposłuszeństwa”

– styczeń 2017 – dbanie o zęby i lęk przed dentystą – bajka psychoedukacyjna pt. „O Jurku, którego bolał ząb”

– luty 2017– ostrożnie z nieznajomymi – bajka psychoedukacyjna pt. „Czerwony Kapturek”

– marzec 2017 – po co mi przyjaciel – bajka psychoedukacyjna pt. „Na ratunek”.

Specjalne zajęcia z uproszczonymi elementami bajkoterapaii odbyły się także w żłobku w Nicwałdzie, gdzie biblioterapeutka zastosowała nową technikę kamishibai – teatrzyk obrazkowy. Jest to tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii za pomocą obrazków wykonanych na dużych kartonowych planszach wsuwanych do małego drewnianego parawanu nazywanego butai. Technika ta bardzo spodobała się najmłodszym, skupiła ich uwagę i na pewno będzie kontynuowana.

Wszystkie zajęcia wpisały się już w harmonogram zajęć, dzieci z radością witają każde spotkanie, chętnie się aktywizują i udzielają. Zastosowane bajki psychoedukacyjne wprowadzają widoczne pozytywne zmiany w zachowaniu dziecka. Bajkowy bohater zawsze przeżywa problem podobny do tego, który trapi dziecko. Dzięki temu dziecko zdobywa ważne doświadczenie, które uczy jakie wzory postępowania należy w danym momencie zastosować.

Zajęcia z biblioterapii realizowane są w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Grucie – raz w miesiącu wszyscy uczestnicy WTZ wraz z opiekunami biorą udział w spotkaniach, które pomagają im w zrozumieniu niektórych aspektów życia. Rozwijają swoją wyobraźnię, utożsamiają, identyfikują się z bohaterem. Opowiadania terapeutyczne sprawiają, że uwalniają się  różnego rodzaju emocje i przeżycia, a co za tym idzie wzrasta chęć poznawania wciąż nowych rzeczy. Terapia ta pozwala odreagować różnego rodzaju napięcia psychiczne oraz spojrzeć na swój problem z innej strony.

Dotychczas w WTZ zrealizowane zostały następujące tematy:

– listopad 2016 – cała prawda o emocjach – co to jest szczęście

– grudzień 2016 – życzliwość i wzajemne zaufanie

– styczeń 2017 – ile krzywdy sprawia zła plotka

luty 2017 – rola marzeń i wyobraźni

Podopieczni WTZ także z wielką atencją czekają na kolejne spotkania – są zadowoleni, bardzo chętnie uczestniczą w programie zajęć, szczególnie atrakcyjnie przygotowują formę dramy – odegrania ról adekwatnych do opowiadania. Wszystkie zajęcia prowadzi bibliotekarka z GBP Gruta Filia Okonin, która posiada uprawnienia do przeprowadzania zajęć z biblio- i bajkoterapii.

Tekst AF / zdjęcia wykonali pracownicy placówek